Witamy na stronie naszej szkoły

Historia szkoły
3 września 1945 roku po raz pierwszy została zorganizowana szkoła w Siennej, do której uczęszczały dzieci ze wsi Sienna
i Wilkonosze. Przed wojną mieszkańcy Siennej po naukę udawali się do szkół w Zbyszycach, Jelnej, Woli Kurowskiej i Lipiu. Nowo zorganizowana szkoła została umieszczona w budynku odstąpionym przez pana Piotra Jurkowskiego i początkowo posiadała tylko jedną izbę. Uczyły się w niej dzieci od klasy I do IV. W 1946 r. naukę poszerzono do pięciu klas. Mieszkańcy urządzili drugą salę lekcyjną. W 1947 r. przyznano szkole sześć klas, a w 1952 r. uczniowie kończyli w szkole w Siennej siedem klas. W 1957 r. mieszkańcy urządzili czwartą izbę lekcyjną. Budowa nowej szkoły ruszyła w 1957 roku. Mieszkańcy wsi wznieśli mury po część parterową oraz budynek gospodarczy. 9 września 1959 roku została oddana do użytku nowa szkoła. W kronice szkolnej odnotowano, że urządzono ją „z komfortem”. Posiadała 3 izby lekcyjne, hol, pokój nauczycielski, bibliotekę, świetlicę, kancelarię, kuchnię i szatnię. Na poddaszu mieściły się 2 mieszkania: dla kierownika i nauczyciela.

Kadra pedagogiczna

Kalendarz wydarzeń

Dokumenty szkoły